Начало

Новини

Проект на наредба за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Министерството на земеделието, храните и горите публикува проект на наредба за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.

Мярката е на обществено обсъждане до 17.09.2017 г., след което се очакваофициална нареджа и отваряне на мярката.