Начало

Новини

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА ПМДР 2014-2020

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Коментари по документа може да се изпращат до 20.10.2019 г., включително, на електронна поща: pmdr@mzh.government.bg