Ние, от Централна Консултантска Компания, сме въодушевени да споделим успеха на нашия клиент – земеделския производител, който се е кандидатства и получи финансиране по приема за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.
Сред придобитото оборудване са:
Трактор
 Челен товарач
 Шредер
 Косачка
 Тороразхвърлящо ремарке
 Сламопреса
 Електропастир
Тези инвестиции ще помогнат на нашия клиент да подобри и увеличи ефективността на своята земеделска дейност. С тях ще бъде постигната по-голяма продуктивност и качество на производството.
​Ако искате и Вие да се възползвате по подходяща за Вас програма-свържете се с нас! ​
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴