Централна Консултантска Компания успешно реализира проект по целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.
Земеделския стопанин вече разполага с трактор, балопреса, плуг и сеносъбирачка.
 Инвестиции, които улесняват работата и повишават производителността в селското стопанство.
​Ако искате и Вие да се възползвате свържете се с нас!
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴