Един от спечелените проекти, от Програмен период (2014-2020) – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, на Централна Консултантска Компания.
С машините, клиентът ни увеличи обема на своята продукция, нейното качество и не на последно място – намалиха себестойността на единица продукция !
Можете да се доверите на нашите експерти за компетентност и съдействие по всички процедури!
Очакваме Ви!