Ето и спечелен проект в шивашката промишленост, от МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“, на Централна Консултантска Компания.
С тези машини, клиентът ни облекчи значително труда на своите служители, повиши качеството на своята продукция и не на последно място – намали вредните за персонала шум и вибрации!
Нашите експерти Ви очакват за да Ви съдействат!