Успешен проект с помощта на Централна Консултантска Компания!
С гордост обявяваме успешното реализиране на проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“!
Нашият клиент, водеща фирма в областта на производството на бетонови смеси, постигна забележителни резултати благодарение на подкрепата по програмата.
Какво постигнахме:
Удължаване и автоматизация на съществуваща линия за производство на сухи строителни смеси чрез закупуване и въвеждане в експлоатация/интегриране и надстройка на следните модули/елементи/компоненти:
🏢 Силоз за съхранение на цимент
⚖️ Система за добавки, зареждане, съхранение, дозиране и претегляне
📦 Автоматична система за пакетиране и превоз на торби – 1 бр.
🤖 Автоматичен робот палетизатор
🎁 Опаковъчна машина с конвейер
💡 Система за управление на процеса, енергетика, автоматизация
Тези нововъведения доведоха до значително подобрение на производствения капацитет и ефективност на нашия клиент, като същевременно намалиха разходите и увеличиха продуктивността.
Централна Консултантска Компания продължава да подкрепя малките и средни предприятия, като предоставя висококачествени консултантски услуги за успешно реализиране на техните проекти!
📞 За повече информация и консултации, свържете се с нас:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴