Успешно осъществен проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Имаме удоволствието да споделим с Вас успеха на наш клиент – производител на кожени изделия, който успешно реализира проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ с подкрепа от Централна Консултантска Компания!
 Какво постигнахме:
Закупуване и инсталиране на автоматична машина за оразмеряване и кроене на плат и кожа.
Внедряване на компютърна система с плот, която ще оптимизира процесите и ще повиши продуктивността.
Този проект е значителна стъпка напред в модернизирането на производствените процеси , което ще позволи на нашия клиент да повиши качеството на своите продукти и да разшири капацитета си на производство.
 Благодарим за доверието и партньорството! Ако и Вие искате да подобрите Вашето производство, свържете се с нас и нека заедно реализираме Вашите проекти!
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴