С гордост съобщаваме, че успешно осъществихме проект по Подмярка 6.4.1. на мярка 6 от Програма за развитие на селските райони, фокусиран върху инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, както и по ДБУТ към „МИГ Панагюрище, Стрелча и Лесичово“. Наш клиент е компания за производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде и се възползва от:
Модерен и Ефективен 11 Осен Обработващ Център: Тази машина не само оптимизира производствените процеси, но и подпомага устойчивостта на бизнеса във времена на промени.
Ново Осветление по ДБУТ: Освен иновациите в производствения процес, успешно приложихме и подобрения по ДБУТ (Добри и безопасни условия на труд) към“МИГ Панагюрище, Стрелча и Лесичово“.
Ако искате и Вие да се възползвате по подходяща за Вас програма-свържете се с нас!
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴