С гордост споделяме, че Централна Консултантска Компания успешно осъществи проект за наш клиент земеделски производител, който получи финансиране по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Проектът е от сектор „Животновъдство“, като нашият клиент е кандидатствал и успешно преминал целевия прием за земеделски стопани. 🐄🌾
Сред придобитите оборудвания са:
Колесен трактор
 Тороразпръскващо ремарке
 Фуражораздаващ миксер
 Прикачна пръскачка
Дискова брана
Тези модерни селскостопански средства ще допринесат за увеличаване на производителността и ефективността на земеделската дейност, подпомагайки нашия клиент да постигне високи стандарти в областта на животновъдството.
Ако искате и Вие да се възползвате свържете се с нас!
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴