Европейски проект за повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП в МИГ-Радомир-Земен!
Централна Консултантска Компания ЕООД с гордост обявява успешното изпълнение на проект по ДБУТ към МИГ-Радомир-Земен!
Нашите усилия бяха насочени към подпомагане на нашия клиент, специализиращ се в производството на метални конструкции и части от тях. С грижа и професионализъм, осигурихме на тяхно предприятие необходимото оборудване за подобряване на работните условия и ефективността на производството.
Чрез предоставянето на работно облекло, осветление, филтри за маслена мъгла на металообработващите машини, палетни колички и палетни стакери, не само улеснихме техния труд, но и допринесохме за повишаване на безопасността и продуктивността на техния бизнес!
Благодарим на нашия екип за ангажимента и усилията, които положиха в този проект, както и на МИГ-Радомир-Земен за възможността да бъдем част от тази инициатива!
📞 За повече информация и консултации, не се колебайте да се свържете с нас:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴