С гордост споделяме успешното осъществяване на проект към МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, осъществен от екипа на Централна Консултантска Компания ЕООД! 🌟
 Проектът, финансиран чрез мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“, бе ориентиран към подобряване на условията на труд за работещите в областта на текстилното производство.
С усилията и ангажимента на нашия екип, нашият клиент – фирма с код на икономическа дейност „Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде“ – получи оборудване за стая на почива и спорт, което значително подобри работната среда и повиши комфорта на техните служители.
Искате да подобрите работната среда и да се възползвате от финансиране за ваш проект? Свържете се с ЦентралнаКонсултантска за повече информация и консултация!
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
Благодарим на нашия екипа за професионализма и ентусиазма, с които управляваха и осъществи този проект и на клиента ни за доверието !