Начало

Новини

ПРОЕКТИ С ИНОВАЦИИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ КРАТКА СНИМКА НА НЯКОИ ОТ НАЙ-ИНТРИГУВАЩИТЕ ПРОЕКТИ НА ЕФМДР

Вижте по-долу линк към нова публикация Ocean Health: Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР, реализирани в рамките на прякото финансиране от Комисията между 2014 и 2019 г.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a994b3d4-ee2b-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-107083882