Начало

Новини

Проектите по ПРСР минават по ИСУН, земеделците ще се осигуряват на 350 лв.

Депутатите приеха промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се въвеждат текстове за прилагането на инвестиционните мерки от ПРСР чрез Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) и Интегрираната системата за администриране и контрол (ИСАК).  Проектните предложения по тези мерки ще подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще се разглеждат от специална комисия. Срокът за произнасяне по възраженията е две седмици.

Решението по подадени жалби ще бъде върху извършена оценка и комисията, извършваща предварителната оценка, ще изготвя списък на проектните предложения, по които заявената помощ не надхвърля с повече от 30% определения бюджет за периода, както и за тези с еднакъв брой точки, а за останалите проекти ще се изготвя отделен списък.

Депутатите гласуваха и промените в осигурителния праг за земеделските производители. От следващата година той ще бъде 350 лева, което е с 50 лева повече от досегашния, но значително по-нисък от първоначално предложеният за 2018 г. в размер на 480 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник Агрозона