Начало

Новини

Програмата за саниране – амбиция за старт на есен

„Амбицията ни е през есента да започнем приема на документи за саниране на многофамилните жилищни сгради. За тях в Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 1,4 млрд. лв.“ Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова в Габрово, където представи възможностите за развитие на региона чрез новите европейски програми. В срещата участваха зам.-областният управител Ивелин Стоянов, кметът на община Габрово Таня Христова, представители на неправителствени организации, бизнеса и др.

Участниците в срещата проявиха най-сериозен интерес към старта на мерките за енергийна ефективност на сградите.

Иванова посочи, че за разлика от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, при която принципът за участие на сдруженията на собствениците беше „първи по време, първи по право“, сега проектите ще се одобряват на конкурентен подбор, като водещи критерии за класиране ще бъдат големината на сградата, при минимум 30% спестявания на енергия.

За да не бъдат ощетени по-малките сгради, блоковете ще бъдат разделени в две групи – между 3 и 36 жилища и над 36 жилища. За първата група жилища ще бъдат отделени 30% от средствата. „Все още разработваме методиката, критериите и документите за участие. Те ще бъдат максимално опростени“, подчерта Иванова. Тя разясни, че, за да не се губи време първоначално документите ще се подават в МРРБ, а на по-късен етап чрез процедура по ЗОП ще бъдат избрани 7 компании, които ще управляват програмата по райони.

Иванова напомни, че по изискване на Европейската комисия, сдруженията на собствениците ще трябва да платят със собствени средства изготвянето на технически паспорт и енергийно обследване на блоковете. „Поради лимитираният ресурс не можем да гарантираме, че всеки, който подаде документи, задължително ще бъде одобрен, но изготвените технически паспорт и енергийно обследване на сградите ще могат да се ползват за кандидатстване по други програми за  енергийна ефективност, така че потребителите няма да бъдат ощетени“, подчерта Иванова.

През септември се очаква да стартира мярката за енергийна ефективност на бизнес и производствените сгради. Фирмите, които кандидатстват, ще трябва да осигурят 50% самоучастие.

По Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Габрово ще има достъп до ресурс от близо 510 млн. лв. Средствата са предвидени за градските центрове от Северен централен район за конкурентни проекти, както и за постигане на общи цели между градовете. „С изпълнението на интегрирани териториални инвестиции се дава шанс Габрово да инвестира и да промени облика на цели райони в града“, коментира Иванова. По думите ѝ приносът в размер до 10% от другите европейски програми ще позволи да се работи цялостно, а не на парче. Така например с ресурс от Програмата за развитие на селските райони ще може да се подобри свързаността между града и селата. Друга възможност е при обновяване на даден район от града да бъдат санирани и еднофамилни жилищни сгради, което е допустима мярка, така че да се промени изцяло облика на района.

източник: mrrb.bg