Начало

Новини

Проведе се редовно заседание на Комисията по земеделието и храните

На 25 септември 2019г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните, където народния представител Петър Петров изложи предложение засягащо функционирането на подхода ЛИДЕР в ПРСР през следващия програмен период 2021 – 2027г. Бяха предложени за обсъждане следните пет точки:

1. Да се съхранят създадените капацитети по водени от общностите местни развития на подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони, обхващащи половината от общините в селските райони;
2. Да се извърши одит на дейността на всички 64 водените от общностите местни развития, работили през сегашния програмен период, и се оценят възможностите за разширението им в посока на съседните общини, необхванати до сега по подхода ЛИДЕР;
3. Да се разработи план за покриване на цялата територия на страната с водени от общностите местни развития, каквато е практиката в някои страни на Европейския съюз;
4. Да се изготви концепция за нова организационна философия, в която да има еднозначна вертикална отговорност за целия процес на планиране, изпълнение и отчитане на еднофондовия и многофондовия механизъм на подхода ЛИДЕР;
5. Да се изготвят единни правила, валидни за всички партньори в подхода ЛИДЕР, които да са под контрола на водещия партньор при многофондово подпомагане.

Беше предложено да се създаде единен централизиран орган, който да отговаря за подхода ЛИДЕР и по този начин да се избегне тежката процедура по одобрение на Стратегиите за ВОМР, както и проектите по подохода. По този начин ще се избегне например необходимостта от събиране на 38 подписа на споразумението за финансиране на МИГ, получила финансиране по всички оперативни програми и ще се облекчи административната тежест.

Цялата стенограма може да намерите тук.