Начало

Новини

Приключи приемът на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Приключи приемът на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации"

Крайният срок за подаване на проектни предложения беше 17:30 часа на 26.09.2017, но поради възникнали технически проблеми от Министерски съвет, където се поддържат ИСУН, удължиха срока до 17:30 часа на 27.09.2017. Общо подадените проекти са 375 на обща стойност 229 856 753,01 лв.