Начало

Новини

Прием по мярка 4.1 през месец Май

Очаква се приемът по мярка 4.1 да стартира през месеците май и юни тази година. Общият размер на процедурата ще бъде около 30 млн. евро  и ще бъде насочен изцяло към сектор „Животновъдство“. Това съобщи Елена Иванова от дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието, храните и горите.

Биосигурността в стопанствата остава водеща по мярката. Приоритет  ще се дава на ферми в райони в по-голяма близост до зони, в които е възниквала епизоотична обстановка, след 01 януари 2014 година за съответния вид животни, както и на стопани от северозападния район на България.

Допълнителни точки ще бъдат давани на животновъдни обекти, които са сертифицирани за производство на биологични селскостопански продукти, както и на земеделски стоопани под 40 годишна възраст. Стопани от Северозападния район на България ще се ползват с приоритет.

Проектните предложения ще бъдат с минимален размер от 15 000 евро и максимален размер от 500 000 евро и 50% максимален интензитет на помощта.