Начало

Новини

Прием на проекти по мярка 4.2 към МИГ Тутракан-Сливо поле

Прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” обяви МИГ Тутракан-Сливо поле.

Финансовата подкрепа по мярката е насочена към инвестиции, които подобряват цялостната дейност на предприятията чрез:

  1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
  2. намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
  3. внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
  4. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
  5. опазване на околната среда;
  6. подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
  7. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Подаването на проектни предложения стартира на 17.02.2020 г. и е с краен срок до 11.05.2020 г.