Начало

Новини

През 2018 год. около 290 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

През 2018 год. около 290 млн. лв.  са предвидени да бъдат безвъзмездно разпределени по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По-голямата част от средставата ще бъдат предоставени за растеж на малки и средни предприятия. Останалите средства са предвидени за иновативни проекти, както и за развитието на клъстерите. По така обявената индикативна програма не се предвиждат средства за проекти свързани с енергийната ефективноста