Начало

Новини

През февруари ще бъде отворена процедурата „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ за бизнеса с бюджет 200 млн. лв.

През февруари предстои отварянето на една от най-чаканите процедури за подпомагане на бизнеса – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет 200 млн. лв., съобщава Министерството на иновациите и растежа, като се позовава на писмо на министър Александър Пулев до областните управители.

Министърът ги информира с писмото за процедурите за кандидатстване по линия на Министерството, които са по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС.

Александър Пулев припомня, че на 30 декември 2022 г. МИР публикува на сайта си първите 953 компании, които ще бъдат финансирани по първата мярка от НПВУ – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. Тя е за обновяване на технологичния парк на микро, малки и средни предприятия. До края на януари, началото на февруари МИР ще публикува спечелилите финансиране компании и по втората мярка от НПВУ – „ИКТ решения и киберсигурност“, по която помощта е безвъзмездна и без финансово съучастие от страна на фирмите.

„Само по линия на Министерството в следващите шест месеца отваряме за кандидатстване седем, а до края на годината още три процедури (общо десет) по три направления – НПВУ, новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ). Това е финансова „инжекция“ от над 1,2 млрд. лв. за първите шест месеца и близо 2 млрд. лв. до края на 2023 г. за предприятията, пише още министърът в писмото.

След множество въпроси от местна власт, областни управители, бизнес, общински и държавни дружества, ръководства на училища и ВУЗ, както и на спортни и културни организации, МИР инициира събирането и обобщаването на информация и от другите министерства (МРРБ, МЕ и МОН), с активното съдействие на екипа на вицепремиера Атанас Пеканов, за процедурите по НПВУ при тях – за бюджетите, сроковете и условията за кандидатстване към този момент, къде и кога да се кандидатства.

Министър Пулев подчертава, че екипът на МИР остава на разположение за разясняване, включително на място по регионите, за всички „зелени“ проекти и всички програми по линия на МИР за периода до 2027 г., в това число за ВЕИ, индустриални паркове, конкурентоспособност, научни изследвания и иновации. Той призовава за пълна мобилизация относно подготовката на фирмите, местната власт и регионите да посрещнат ресурса по ПВУ и структурните фондове на ЕС.

Министър Пулев благодари на областните управители за пълното съдействие, оказано за мобилната му приемна в цяла България за периода август-декември 2022 г., при която бяха разяснявани отворените мерки в подкрепа на бизнеса по ПВУ.

„Вследствие на срещите с вас и активната комуникация с местната власт, бизнеса и медиите постигнахме над 10 200 кандидати по първите две отворени в България процедури от ПВУ. За пет месеца усилена работа на екипите на всички министри вече има десет от възможни десет одобрени от ЕК програми за над 20 млрд. лв. Това ни дава увереност да вярваме в силите си и да удвоим усилията в полза на българските граждани“, пише още Александър Пулев.

„От август до декември осигурихме одобрението в Брюксел на двете наши програми, насочени към реалната икономика с бюджет над 5 млрд. лв. за следващия програмен период до 2027 г. Обиколихме всички 28 области в България, за да подкрепим и вас, регионите, и да ви дадем увереност, че държавата е ваш надежден партньор. Това не е личен успех, а успех за екипите на МИР и вицепремиера Атанас Пеканов, областните управители и малките и средни предприятия в условията на каскада от геополитически и икономически сътресения. Благодаря ви за партньорството и подкрепата!“, заключва министърът на иновациите и растежа.

Източник:
https://www.bta.bg/bg/news/economy/bg/387448-prez-fevruari-shte-bade-otvorena-protsedurata-vei-i-baterii-za-lokalno-sahranen