Начало

Новини

През май отварят прием за Преструктуриране и конверсия на лозя

От Държавен фонд земеделие обявиха, че заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. ще се приемат от 9 май до 26 май.
По тази мярка ще се финансират само проекти, чието изпълнение ще приключи през финансовите 2017 и 2018 година. Към настоящия моменът очакваният бюджет по мярката е 16.4 млн. лева за 2017 г. и 28.1 млн. лева – за финансовата 2018 година. 
 
Важно е кандидатите да знаят, че основните промени в закона са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които ще искат помощта. Имоти, които са били обект на финансово  подпомагане през последните 10 години, няма да могат да получат подкрепа за същите дейности.
 
Друга съществена промяна е свързана с продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката. За да е защитен  на финансовия интерес на ЕС, мониторингът на изпълнените проекти се удължава от 3 на 5 години. Новото за кандидатите, е че трябва да представят свидетелство за съдимост, а „младите гроздопроизводители“ трябва да приложат към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозараството.