Начало

Новини

Предстоящи национални мерки по ПРСР за 2024

Важни новини за земеделските производители и предприемачи в селските райони!

Централната Консултантска Компания споделя важна информация относно предстоящи приеми по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

Цел: Модернизиране на физическите активи на земеделските стопанства.
Допустими кандидати: Земеделски производители и признати групи на производители.
Интензитет на подпомагане: До 50% от разходите.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:

Цел: Модернизиране на физическите активи на преработващите предприятия и земеделските производители.
Допустими кандидати: Земеделски стопани, групи на производители, физически и юридически лица.
Интензитет на подпомагане: До 50% от разходите.

Индикативният срок за отваряне на приема за заявления е май 2024 г. за Подмярка 4.1 и юни 2024 г. за Подмярка 4.2.

Следете нашата страница за допълнителна информация или се свържете с нас на:

📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
🌐 www.cccinfo.bg