Начало

Новини

Предстои наддоговаряне по подмярка 4.1

Към вчерашния ден подадени проекти по настоящия прием по подмярка 4.2 все още няма.

 Предстои наддоговаряне по подмярка 4.1, а по подмярка 7.2 в момента се извършва договаряне на проектите, оценени с равен брой точки. По подмярка 4,1 са подадени 6527 проекта за обща заявена субсидия от 2,4 млрд. евро, обработени са 6227 проекта, а сключените договори са 1428 (включително сключените под условие по първия прием) с одобрена субсидия да тях в размер на 381 млн. евро.

По подмярка 4.2 заявленията по първия прием възлизат на 597, от тях 264 са приключените заявления, 191 са сключените договори, а одобрената субсидия възлиза на 142 млн. евро.

По подмярката за млади фермери 6.1 са приети 2664 заявления, 2649 са приключени, а с 1359 бенефициенти има сключени договори. Субсидията по тях е 303,975 млн. евро.

Заявленията, подадени по подмярката за млади стопанства 6,3 наброяват 3815, приключените заявления са 2182, сключени са 1739 договора, има бюджет за още 400 заявления, които към момента преминават контролна проверка. За останалите няма наличен бюджет и се изчаква опцията за прехвърляне на проекти към новия прием.

По общинската подмярка 7,2 подадените заявления са общо 938, в тях са включени и 13-те проекта на община Хитрино, постъпили по целевия прием. Обработени са 331 проекта – тези, които попадат в рамките на бюджета. По 190 проекта има сключени договори.

По подмярката за културно и природно наследство в селата 7.6 са получени 348 заявления, 100 са обработени, а 73 са договорите, които са сключени.

Към момента общо от проведените приеми има подадени общо 14 889 проекта за 4,554 млрд. евро. Обработените заявления възлизат на 11 800, а сключените договори са 4980. Одобрената субсидия е в размер на близо 800 млн. евро.

69% е съотношението на договарянето на бюджетите, по мерките по които има приеми спрямо общия бюджет на ПРСР. По инвестиционната мярка 4 има договориране в размер на 83%, по мярка 6 – 93, по общинската мярка 7 -55%. По агроекологичната мярка 10 договорирането е 92%, 100% са постигнати по мярката за био производства 11.

 

 

 

 

Източник Агроозна