Начало

Новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБНОВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН МОДУЛ НА ИСУН 2020 В СТРАНАТА

Представители от Централното координационно звено към Министерския съвет ще демонстрират обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 на поредица от събития в страната при следния график:

ГрадДатаНачален часЗала
Стара Загора20.11.2019 г.11:00 ч.Общинска администрация Стара Загора, Зала 2
Бургас21.11.2019 г.10:00 ч.Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Велико Търново25.11.2019 г.11:00 ч.Нова зала на Общински съвет – Велико Търново, ет. 3
Русе26.11.2019 г.10:00 ч.Зала „Сименс“ в нов корпус на Русенски университет
Шумен27.11.2019 г.10:00 ч.Зала 363, сесийна зала на Община Шумен, ет. 3
Пловдив03.12.2019 г.11:00 ч.Предстои да бъде уточнена
Плевен05.12.2019 г.11:00 ч.Залата на Арт център – Плевен

С цел прозрачност и информираност на широката общественост е извършено надграждане на публичния модул  ИСУН 2020, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки. Публичният модул на системата е достъпен на Интернет адрес http://2020.eufunds.bg.