Начало

Новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБНОВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН МОДУЛ НА ИСУН 2020 В СТРАНАТА

Представители от Централното координационно звено към Министерския съвет ще демонстрират обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 на поредица от събития в страната при следния график:

Град Дата Начален час Зала
Стара Загора 20.11.2019 г. 11:00 ч. Общинска администрация Стара Загора, Зала 2
Бургас 21.11.2019 г. 10:00 ч. Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Велико Търново 25.11.2019 г. 11:00 ч. Нова зала на Общински съвет – Велико Търново, ет. 3
Русе 26.11.2019 г. 10:00 ч. Зала “Сименс” в нов корпус на Русенски университет
Шумен 27.11.2019 г. 10:00 ч. Зала 363, сесийна зала на Община Шумен, ет. 3
Пловдив 03.12.2019 г. 11:00 ч. Предстои да бъде уточнена
Плевен 05.12.2019 г. 11:00 ч. Залата на Арт център – Плевен

С цел прозрачност и информираност на широката общественост е извършено надграждане на публичния модул  ИСУН 2020, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки. Публичният модул на системата е достъпен на Интернет адрес http://2020.eufunds.bg.