Начало

Новини

Правителството одобри програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за 2021-2027

Правителството одобри програма „Интеррег 6-А ИПП България-Сърбия 2021-2027“.

Общия бюджет е в размер на 38 116 400 евро.

Ще се финансират проекти за подкрепа на МСП , интегрирани туристически продукти, подобряване на мобилността и повишаване сигурността в райони, различни от градските. Целеви средства ще бъдат инвестирани в проекти от стратегическо значение, свързани с подготовка на населението за реакция при бедствия и повишаване капацитета на професионалистите за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната зона.

В обхвата на програмата са включени: Видин, Монтана, Враца, София- област, Перник и Кюстендил в България и окръзите Борски, Зайчарски, Нишавски, Топлинки, Пиротски, Ябланички и Пчински в Сърбия.

Бенефициенти могат да бъдат представители на гражданското общество, микро-, малки и средни предприятия, местни власти и регионални структури на централната администрация, неправителствени организации , академични, научни и социални институции.

източник: gov.bg