Начало

Новини

Правилата за държавна помощ de minimis се удължават до 2022 г.

 
 
 
 
 
 
Европейската комисия обяви, че ще удължи с две години до 2022 г. действието на Регламента за държавна помощ de minimis, като ще направи и оценка за действието му досега.
 
Оценката е необходима, за да може ЕК да прецени дали действието на регламента трябва да се удължи допълнително или евентуално да се актуализира в бъдеще. Комисията припомни, че през 2012 г. извърши основна реформа на правилата на ЕС за държавните помощи и за тяхното модернизиране.

 
 
Това позволява на страните бързо да отпускат държавни помощи, които насърчава инвестициите, икономическия растеж и създаването на работни места. Комисията от своя страна може да се съсредоточи върху контрола на случаите, при които са възможни нарушения на конкуренцията.
 
„Някои от правилата за държавна помощ, приети като част от модернизацията на държавните помощи, трябва да изтекат до края на 2020 г. Други правила за държавна помощ, приети като част от процеса на модернизация, нямат определен срок на валидност“, поясниха от ЕК. 
 
За да осигури предвидимост и правна сигурност, Комисията обяви, че ще удължи срока за действие на Регламента за de minimis заедно с още шест пакета от правила за държавните помощи в различни области. Освен това на 7 януари тази година ЕК е започнала оценка на действащите правила, наречена „проверка на пригодността“. 
 
Резултатите ще залегнат в основата на бъдещите решения на ЕК за следващо удължаване или евентуална актуализация на действието на регламента. „Проверката на пригодността“ ще включва вътрешни анализи от Комисията и обществени консултации, а в някои случаи и проучвания, изготвени от външни консултанти или целеви консултации на конкретни заинтересовани страни“, допълниха от Брюксел.
 
 
Източник Фермер БГ