Начало

Новини

По подмярка 4.2 са одобрени за техническа и финансова оценка 118 проекта

Държавен фонд „Земеделие“  приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 143 проектни предложения по подмярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Те са подадени чрез ИСУН през миналата година в периода 17 май – 17 август.

До следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 118 проекта, съобщават от пресофиса на ДФЗ.
Отхвърлените предложения са 20, а още 5  са оттеглени от кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван Списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
Предстои ДФЗ да изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в този списъка.
В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Източник:
https://agri.bg/novini/118-proekta-po-investitsionnata-podmyarka-42-sa-odobreni-za-finansova-otsenka