Начало

Новини

По ПВУ ще бъдат инвестирани над 830 млн. лв. в програми за заетост, обучение, менторство и професионално развитие на хора от разнообразни целеви групи

Проблемът с липсата на работна ръка у нас – и като брой, и като квалификация, се задълбочава от години. Различните правителства се опитват с някакви мерки да търсят решение, но май не много успешно.

Някои фирми започнаха сами да търсят изход, като си сътрудничат с професионалните училища и развиват дуалната схема на обучение – работа и учене.

Но заедно с това има и други възможности.

„Около 3000 души с увреждания са работили през 2022 г. по програми и мерки за заетост, финансирани от Министерството на труда и социалната политика с 15 млн. лв. от държавния бюджет“. Това отбеляза заместник-министър Надя Клисурска пред националния форум „Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания“. Дискусията се организира от Балканския институт по труда и социалната политика и „Холдинг КЦМ 2000“ в Пловдив.  По време на събитието представители на изпълнителната власт, бизнеса и изследователски организации обсъдиха възможностите за  подкрепа на работодателите при създаването на работни места за хора с увреждания.

От Министерството на труда и социалната политика предвиждат значителен ресурс за повишаване на квалификацията на хора с увреждания, дигитализация на работните процеси и включването им в трудовия пазар. „По линия на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат инвестирани над 830 млн. лв. в програми за заетост, обучение, менторство и професионално развитие на хора от разнообразни целеви групи“, информира заместник-министър Надя Клисурска.

От години се знае, че хората с увреждания имат голям потенциал на пазара на труда, който обаче остава недооценен. Създаването на качествени и устойчиви работни места за тях, изграждането на достъпна среда, която насърчава активното им участие в социалния и икономически живот на България, обаче изисква обединени усилия от всички институции на изпълнителната и местната власт, представителите на социалните партньори, бизнеса, гражданския сектор и научната общност.

Очаква се работодателите да работят по-активно, за да могат хората с увреждания да бъдат приобщени в подходяща работна среда. Освен това има различни възможности фирмите да получат подкрепа от държавата, за да обучат и наемат такива служители. А агенцията за хората с увреждания има целенасочени програми, финансиращи проекти за рехабилитация, интеграция, създаване и оборудване на нови работни места за хора с увреждания.

Един от положителните примери в тази посока е дружеството „Стопански дейности КЦМ“, което от 20 години създава устойчиви работни места за хора с увреждания. В момента в него работят около 100 души в неравностойно положение.

Източник:

Около 3000 души с увреждания са работили по програми на МТСП през 2022 г.