Начало

Новини

Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство

В периода 29.08.2022г- 21.09.2022г. предстои прием по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Общия размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях в първично селскостопанско производство, е до 100млн.лв.

Държавната помощ се предоставя на земеделци от секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности.

Право на финансово подпомагане имат регистрирани земеделски производители със заверена регистрационна карта за стопанските 2020г/2021г и 2021г/2022г и валидно заявление по схемата  за единно плащане на площ и/или схемите за подпомагане за животни за 2021г. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринаромедицинската дейност.

Ставката за литър гориво ще бъде определена на по-късен етап.

източник: ruralnet.bg