Начало

Новини

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти предстои да отвори на национално ниво

ПРЕДСТОЯЩА МЯРКА: ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
Уважаеми партньори и клиенти,
С радост Ви съобщаваме за предстоящата мярка, която цели да модернизира и подпомогне развитието на селските райони чрез инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Подмярка 4.2, съгласно програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., предлага уникална възможност за земеделски стопани, производители и организации, които извършват дейност в тази област.
Цел на процедурата: Програмата насочва усилията си към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделските производители, които се занимават с преработка на селскостопански продукти.
Допустими кандидати: Земеделски стопани, признати групи или организации на производители, както и физически и юридически лица, които са регистрирани по ТЗ и са извършвали дейност в тази сфера за най-малко 36 месеца.
Интензитет на инвестициите: Минималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 15 000 евро, като максималният размер достига до левовата равностойност на 700 000 евро.
Допустими дейности и разходи: Инвестициите се насочват към осигуряване на опазване на околната среда, включително използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и материални и нематериални инвестиции, които подпомагат процеса на преработка и маркетинг.
Индикативен срок на отваряне: Юни 2024 г.
Тази подмярка представлява вълнуваща възможност за модернизиране и развитие на селските райони. Ние, в Централната Консултантска Компания, сме готови да Ви подкрепим на всеки етап на процеса – от изготвянето на проектното предложение до успешното прилагане и управление на проекта.
Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация или съдействие в подготовката на Вашето предложение.
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴