Начало

Новини

Подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори този месец

Това е заложено в индикативната програма за приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), изготвена от министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2017 година.

По подмярка 4.1.2, която се очаква да отвори този месец, земеделските стопани ще получат съфинансиране между 60 и 80 на сто, а стойността на подадените проекти е с таван до 25 000 евро. Подаването на документи за нея също ще приключи следващия месец. 

Повече информация може да намерите тук: Подмярка 4.1.2