Начало

Новини

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства се очаква да отвори на национално ниво

Вълнуващи новини за всички земеделски производители!
Централна Консултантска Компания с обявява, че предстои стартирането на програма за развитие на селските райони с остатъчен бюджет от периода 2014-2020 година!
Цел на програмата: Модернизиране на физическите активи на земеделските стопанства, като подкрепяме инвестициите, насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство.
Кой може да кандидатства?
Регистрирани земеделски производители с опит от най-малко 36 месеца, със стандартен производствен обем на стопанството не по-малък от 8 000 евро.
Признати групи и организации на производители.
Допустими дейности и разходи:
Закупуване на съоръжения и оборудване за напояване, съоръжения за съхранение на вода, включително системи за капково напояване и помпени станции.
Предпроектни проучвания, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, както и други нематериални инвестиции.
📅 Индикативен срок на отваряне на процедурата: Май 2024 година.
Не изпускайте възможността за модернизация на Вашето земеделско стопанство! Свържете се с нас за консултация и повече информация:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴