Начало

Новини

Подмярката за демонстрационни дейности по ПРСР ще донесе пряка полза за земеделските производители

„Подмярката за демонстрационни дейности по ПРСР ще донесе пряка полза за земеделските производители и ще им покаже стъпка по стъпка как да ползват добри практики и да усвоят новите технологии в сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков по време на кръгла маса за подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, организирана от Национална селска мрежа.

„Отварянето на подмярката е важно предвид бързото развитие на технологиите. Знанията, демонстрирани на практика, могат да повишат конкурентоспособността на стопаните и да се превърнат в ключ към техния успех.  Земеделските производители и заетите лица в техните стопанства ще имат възможността да се запознаят с добри производствени практики и иновации в областта на селското стопанство. Виждаме сериозен интерес, като е важно ресурсът да бъде изразходван ефективно и ефикасно“, посочи заместник-министърът.

Той посочи, че подмярката се отваря за първи път, като допустими бенефициенти по нея са висши училища, професионални гимназии, научни институти и научни центрове (ССА), опитни станции /Държавно предприятие „Научно-производствен център“ (ССА).

Експерти от Министерството на земеделието посочиха, че периодът на прием е 18 юли – 30 септември 2022 г., а срокът за изпълнение на одобрените проекти е 30 месеца. Предвиден е бюджет от 15 000 000 евро, като максималният размер на разходите за един проект, представен от един кандидат е 500 000 евро. Допустимите разходи за инвестиции, които не са задължителна част от проекта, са в размер до 100 000 евро, при интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100 % от одобрените разходи. Кандидатите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории, както и да отговарят на изискванията за бенефициент, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Благодарение на демонстрационните дейности, теми като биологично земеделие; прецизно земеделие; хуманното отношение към животните; ресурсната ефективност; безопасност на храните; социално-икономическата устойчивост; биоразнообразие и агроекология, които понякога звучат неразбираемо за определена част от земеделските стопанства, чрез демонстрации на практика могат да станат приложими в бизнеса на стопаните и значително да подобрят техните икономически резултати, коментираха участниците в срещата.