Начало

Новини

Подкрепа на първичния сектор за земеделска продукция в размер на 16 млн.лв.

ЕК одобри държавна помощ за подпомагане на фермери за 16 млн. лева

Тя не може да надвишава 250 000 евро на бенефициер

Европейската комисия одобри българска схема от 16 млн. лева в подкрепа на първичния сектор за земеделска продукция в контекста на войната на Русия в Украйна, информираха от пресслужбата на Комисията. .

Божидар Петков: Очакваме от министъра на земеделието решение на проблема с напояването

Схемата беше одобрена съгласно приетата от ЕК на 9 март 2023 г. Временна рамка за кризи и преход за държавна помощ в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Новата рамка изменя и частично удължава срока на действие на Временната рамка при кризи, приета на 23 март 2022 г., даваща възможност на страните членки да подкрепят икономиките си в контекста на геополитическата криза. Рамката вече бе изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Схемата на помощта предвижда предоставяне на ограничени по размер помощи под формата на преки безвъзмездни средства.

Целта на мярката е да се подпомогнат селскостопанските производители, които изпитват недостиг на ликвидност поради увеличението на разходите за вода, която е ключов фактор за селскостопанското производство, и по този начин да се гарантира продоволствената сигурност.

Комисията установи, че българската схема е в съответствие с условията, определени във Временната рамка при кризи.

Помощта:

– няма да надвишава 250 000 евро на бенефициер;

– ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2023 г.

Предстои с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ да бъдат утвърдени бюджета и указанията за прилагане на помощта, информираха от своя страна от аграрното министерство.

Източник:
https://agri.bg/novini/ek-odobri-blgarska-skhema-za-podpomagane-na-zemedeltsi-za-16-mln-leva?utm_source=viber&utm_medium=viber_bot&utm_campaign=viber_campaign