Начало

Новини

Подготвят нова програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Изготвя се проект на Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата програма  приключва на 15 октомври тази година. Държавите членки, които желаят да продължат да подпомагат сектора трябва да изготвят нова програма, гласят разпоредбите на ЕК. Програмите трябва да включват една или повече от допустимите мерки за подпомагане, ясна стратегия за прилагане, очаквани резултати в края на програмния период и детайлизирана национална концепция за управление.

В процес на финализиране е проект на национална програма за периода 2019-2023 година, която ще включва мерките „популяризиране в трети държави“, „преструктуриране и конверсия на лозя“, „инвестиции“ и „застраховане на продукцията“. Мерките „популяризиране в трети държави“ и „преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагат успешно и в рамките на настоящата програма,  а мерките „инвестиции“ и „застраховане на продукцията“ се включват в новата програма с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, както и за подобряване на процеса на управление на риска.

Определеният от Европейската комисия годишен бюджет за първите две години -2019 и 2020 г. от програмата е 26 762 000 евро. Годишният бюджетът за останалите три години до 2023 г. ще бъде определен след утвърждаването на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2026 г.