Начало

Новини

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 6.3 ДО КРАЯ НА ТОЗИ МЕСЕЦ

Малките фермери подават заявления по подмярка 6.3 до края на този месец

Приемът на заявления за подпомагане по някои важни схеми изтича в близките дни, показва информация от аграрното министерство и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Само след два дни – на 27 септември, изтича срокът за подаване на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

Право на отстъпка от стойността на акциза имат както растениевъдите, така и животновъдите.

Мярка се оценява като една от особено съществените за подкрепа на земеделските стопани, тъй като бюджетът й е значителен – 84 млн. лв. Същата сума беше отделена за този вид подпомагане и през миналата година.

Подаването на документите става в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица. Кампанията за газьола започна на 9 септември.

За обвързаното подпомагане срокът за задържане на животни по схемите за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки (ПНДЖ 3) изтича днес – 25 септември.

Също до днес включително е удълженият краен срок за кандидатстване за авансови плащания по две мерки от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС). Това са мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“.

Фермерите, които искат да кандидатстват по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“, могат да да направят това до края на този месец – до 30 септември включително. Подмярката е част от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Приемът по подмярка 6.3 започна на 28 юни, а бюджетът по нея е около 43 млн. лв. Подпомагането за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

 

Източник: agri.bg