Начало

Новини

Повишаване на квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи – МИГ-Радомир-Земен