Начало

Новини

Повече средства за фермерите в Европа през следващата година

ЕК планира да задели 53,8 млрд. евро за фермерите в Европа през 2024 г.

Заради подкрепата за Украйна Европейската комисия ще внесе промени в дългосрочния бюджет на Съюза до 2027 г.

Очаква се това да стане на 20 юни с цел да се преразпределят  средствата, така че да бъде финансово осигурен остатъкът от периода.

За разлика от националните бюджети, европейският не може да реализира дефицит и ЕС разполага само със заложените средства, които може да допълва със собствени приходи.

За 2024 година Комисията предложи бюджет на ЕС в размер на 189,3 милиарда евро.

Най-много средства са предложени за земеделците – 53,8 милиарда евро по Общата селскостопанска политика, а за рибарите – 1,1 милиард от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Проектобюджетът за 2024 г. е част от дългосрочния бюджет на ЕС, приет през 2020 г.

Посочва се, че приоритетно финансирането ще бъде насочено към шест приоритета: зелената сделка, цифровизацията, икономика за всички, насърчаване на европейския начин на живот, международни ангажименти и демокрация.

Източник:
https://agri.bg/novini/ek-planira-da-zadeli-538-miliarda-evro-za-fermerite-v-evropa-prez-2024-g