Начало

Новини

Плащането на субсидиите към земеделските стопани ще бъде извършено след верифициране на изпълнението на всички условия за допустимост по съответната интервенция

„Предвид удължаването на срока за кампания за директни плащания какъв е индикативният график за плащания за кампания 2023 г.? Ще бъде ли осигурено навременно изплащане на субсидиите за земеделски стопани?”, гласи депутатско питане към Земеделското министерство.

От министерството отговарят, че въпреки това удължаване, се планира плащанията към земеделските стопани да бъдат извършени в определения по регламент период – от 1 декември 2023 г. до 30 юни 2024 г., но поясняват:

„Точното времево разпределение на изплащането на субсидиите по конкретните интервенции е свързано с приключването на всички административни контроли и проверки на място за всички бенефициенти по съответната интервенция… С цел гарантиране на законосъобразността на финансирането от ЕС изплащането на субсидиите към земеделските стопани може да бъде извършено след верифициране на изпълнението на всички условия за допустимост по съответната интервенция.”

Новият програмен период не стартира гладко. Разясненията по Кампания 2023, правилата за кандидатстване, срокът за приключване на заявления се бавеха и удължаваха. Освен това нововъведения има и по отношение на контрола.

От 2023 г. Държавен фонд „Земеделие” прилага за първи път Система за мониторинг на площите, като част от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). На база информация от наблюденията на подлежащите на мониторинг данни от спътници по програма „Коперник” ще се определя изпълнението на част от изискванията за подпомагане.

Тези факти увеличават притесненията, че все пак забавяния в плащанията може да има, но от Министерството на земеделието и храните уверяват, че се предприемат всички действия за навременно приключване на проверките и изплащане на субсидиите на фермерите. „Разбираме, че това е от първостепенно значение за спазване на легитимните очаквания на земеделските стопани и запазване на конкурентноспособността на производителите”, завършват отговора си от министерството.

Източник:
https://agri.bg/novini/pitane-shche-ima-li-zabavyane-na-plashchaniya-po-indikativniyat-grafik-za-kampaniya-2023