Начало

Новини

Очакван прием по мярка 4.3 през 2020 година.

Аграрното министерство представи мярка 4.3 „ Инвестиции в инфраструктура“ за 2019 година, но отварянето и ще е през 2020 год.

Забавянето се очаква да бъде с 2 до 3 седмици и да отвори в началото на месец януари 2020 година, това съобщи министър Десислава Танева. Тя даде сто процентово потвърждение, че мярката ще стартира в резултат на 8 годишна подготовка.

Мярката има за цел възстановяване на инфраструктурата за напояване  чрез реконструкция и модернизация в съответствие с идентифицираните нужди.

Допустимите проектни предложения ще бъдат насочени към намаляване на загубите на вода, свързани с реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи съоръжения; реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване; реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за отводняване, включително отводнително-напоителни системи.

По информация от индикативният график за 2019г.,общият бюджет по мярката ще бъде в размер на 50 465 860 евро.

През 2020 година се очакват да отворят 11 нови мерки на стойност 52,5 млн.евро.