Начало

Новини

От ДФЗ одобриха още 31 проекта по подмярка 7.6

Още 31 проекта бяха одобрени от Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договри. Към настоящия момент има одобрени общо 56 проекта, като финансовата помощ по тях е почти 18 милиона лева. Заявеното финансово подпомагане по тези проекти е в размер на близо 17.9 милиона лева. Към момента са одобрени