Начало

Новини

Отворени процедури по Подмярка 4.1 Инвестиции в Земеделските стопанства към 10.6.2024

Централна Консултантска Компания Ви информира за отворените подмерки 4.1 към следните местни инициативни групи:
МИГ Лясковец – Стражица
МИГ Нова Загора – Сливен
МИГ Павликени – Полски Тръмбеш
МИГ Куклен – Асеновград
 МИГ Исперих
 Подмярка 4.1 Инвестиции в Земеделските стопанства предоставя възможност на земеделските стопани в тези общини да кандидатстват за:
✅ Закупуване на нова земеделска техника и инвентар
✅ Покупка на земя и сграда
✅ Ремонт на вече съществуваща сграда
✅ Изграждане на ВЕИ за собствено потребление ☀️
✅ Закупуване на специализиран софтуер 💻
Не пропускайте шанса да развиете своето стопанство и да увеличите ефективността си! Свържете се с нас за повече информация и помощ при кандидатстването. 📞💼
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴