Начало

Новини

Отворени процедури по МИГ, Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към 9.2.2024

Отворени Процедури за Инвестиции в Селскостопанска Преработка и Маркетинг!
Споделяме важна информация за отворените процедури по МИГ от Подмярка 4.2, с фокус върху инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти.
МИГ Луковит-Роман
МИГ – Берковица и Годеч
Напомняме, че МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни е в процес на обществено обсъждане.
Подмярка 4.2 предоставя възможности за:
Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и недвижими активи
Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване
Закупуване на специализирани транспортни средства
Закупуване на софтуер и ноу-хау
И други иновативни инвестиции
Земеделските стопани, не пропускайте възможността за развитие!
За повече информация и детайли, се свържете с Централна Консултантска Компания!
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴