Начало

Новини

Отворена процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Управляващия орган обяви процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ за отворена. Желаещите могат да подават проекти до 26.09.2017 г. 

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.