Начало

Новини

Основна цел при работата ни по Стратегическия план бе да имаме конкурентоспособни земеделски производители

„Основна цел при работата ни по Стратегическия план бе да имаме конкурентоспособни земеделски производители, както и средствата по първи и втори стълб да бъдат насочени към реалните земеделци“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков по време на кръгла маса „Актуално за хода на преговорите и финализирането на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027“, организирана от Национална селска мрежа.

Заместник-министърът представи пред участниците хода на преговорите и финализирането на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027 г. Той ги увери, че преговорите с Европейската комисия и финализирането на Стратегическия план са от изключително значение за ръководството на Министерството на земеделието, като вече в рамките на преговорният процес са обсъдени около 40 на сто от коментарите на Комисията.

Момчил Неков припомни, че в хода на подготовката на Стратегическия план пред Министерството на финансите бе защитено 60% национално съфинансиране по втори стълб вместо досегашните 15%, или общо 2,1 млрд. евро, които ще бъдат насочени към земеделците и стопанствата.

Той коментира, че от голямо значение в момента е да има работещ парламент, за да бъдат направени законодателни изменения с цел осигуряване на правно основание за разплащане на средствата по Стратегическия план, както и да бъде приет новият Закон за браншовите организации.

Заместник-министър Неков припомни, че с промяна на европейски регламент стана възможно да бъдат преразпределени 5% от неизразходваните средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от средствата за 2021 г. и 2022 г. или 33 млн. евро общо публични средства, с които ще бъдат подпомогнати уязвимите сектори.

Момчил Неков допълни, че в Стратегическия план е заложено да има гарантирани бюджети за общините, което при увеличеното национално съфинансиране означава повече средства за проекти в селските райони. Предвиждат се и стимули за къси вериги за доставки, като интервенцията цели групи и организации на производители да се обединят и да разработват собствен разпознаваем бранд.

„Вярвам, че заедно ще осъществим реформи, които да имат реално отражение за всички, които искат да развиват своите стопанства, както и че ще продължат реформите за развитие на сектор „Земеделие“, каза заместник-министърът.

източник: mzh.government.bg