Начало

Новини

ОСИГУРЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 9 МЛН. ЛВ. В ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Осигурени са допълнителни 9 млн. лв. по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Средствата са част от освободения финансов ресурс на допълнителното споразумение към договор BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”.

След приключване на процеса по наддоговаряне с одобрените за финансиране кандидати от сектори F, H, J и M, с остатъчния финансов ресурс  ще бъдат финансирани и последните 179 броя одобрени резервни проектни предложения в секторите B, E, L, N, P, Q, R и S.

До момента по процедурата са сключени 3 570 бр. договора на обща стойност 178,5 млн. лв. Към 14.03.2022 г. са изплатени общо 169,25 млн. лв. по  3 385 бр. договора, като само последния месец сумата на изплатените средства е общо 11,6 млн. лв. по  232 бр. договора.