Начало

Новини

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“. Крайният срок за подаване на проектни предложения се променя до 31.05.2018 г., 17:30 часа. В тази връзка се променят и сроковете за задаване на въпроси до 10.05.2018 г. (включително) и срока за отговори от страна на УО до 17.05.2018 г. (включително).