Начало

Новини

Оптимизиране на разходите за ток в земеделието – как?

Фотоволтаичните електрически централи имат широко приложение в земеделието. В тази връзка Националната служба за съвети в земеделието обучава фермерите по темата.

Средства за изграждане на фотоволтаични системи в земеделието се отпускат по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Той полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката – в контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт.

„Най-важно е в момента земеделските стопани да започнат да подготвят проектите си, тъй като до месец най-късно ще бъде предложено финансиране в размер до 50 процента от изпълнения от тях проект основно в животновъдство, трайни насаждения, зеленчуци, етеричномаслени култури, естествено пчеларство“, заяви проф. Николай Найденов, консултант в НССЗ – Русе.

Стопаните, които посетиха семинара, определено имат желание за приложение на фотоволтаичните електрически централи в своите стопанства.

„Искам да разбера как точно действат тези фотоволтаични системи и възможно ли е да се приложат при мен, тъй като съм виждала в Турция на самите оранжерии се слагат такива фотоволтаични панели“, сподели Стефка Генчева, която е оранжериен производител. А овощарят Диян Атанасов сподели, че фотоволтаиците ще са му от голяма полза, защото стопанството му няма достъп до ток.

Фотоволтаиците намират приложение в животновъдните стопанства, както и при част от пчеларите, чиито пчелини са отдалечени от населените места и нямат достъп до електричество, каза Георги Георгиев, гл. експерт в НССЗ – Бургас.

Във време на кризи от различен характер, важно е земеделските стопани да успяват да оптимизират своите разходи във фермата. В кои случаи е уместно да бъдат изграждани фотоволтаични електрически централи, обяснява проф. Николай Найденов: „Много важно е да се намалят разходите за електрическа енергия за животновъдните стопанства. Второ, за трайни насаждения, които са извън населените места, да се направи специфичен автономен проект за фотоелектрическа централа, с която да могат да се захранват хладилна инсталация за плодовете и други подобни. Електрическата енергия се увеличава като цена и земеделците трябва да използват европейските средства, за да са в час с иновациите в земеделието.“

Добре е земеделските производители да знаят една важна подробност – проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат подготвени през предстоящите летни месеци. За да бъде възможно до месец септември проектите да са одобрени и договорирани. В тази връзка са предвидени улеснени процедури, няма да се изисква и бизнес план от кандидатите с проекти. Одобрените проекти ще трябва да се изпълнят до края на 2025 г., кандидатстването ще става през ИСУН.

Източник:
https://agro.bg/novini/investitsii/fotovoltaichnite-sistemi-v-zemedelieto-optimizirat-razhodite-za-tok/