Начало

Новини

ОПРЧР публикува Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Управляващият орган на ОПРЧР публикува Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г. Индикативната годишна работна програма (ИГРП) е достъпна за изтегляне от ТУК и е публикувана в съответствие с чл.26, ал. 7 на ПМС 162/05.07.2016 г, доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г